- Warunki użytkowania

Rejestrując się na http://forum.staszow.com zgadzasz się na poniższe warunki oraz regulamin forum zamieszczonym pod linkiem: Regulamin forum.staszow.com Jeśli się na nie nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z http://forum.staszow.com.

Forum http://forum.staszow.com działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”) i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez Internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu.

Zgadzasz się nie pisać żadnych wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie. Robienie tego może spowodować, że zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o Twoim zachowaniu. Zgadzasz się, że http://forum.staszow.com ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek. Zgadzasz się też na zapisywanie wszystkich informacji, które podajesz, w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody, ale ani http://forum.staszow.com ani phpBB nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.

1. Niniejszy regulamin określa zasady panujące na forum dyskusyjnym Portalu Kulturalno-Gospodarczego Staszow.com, znajdującego się pod adresem http://www.forum.staszow.com, zwanego dalej Forum, którego administratorem jest Jakub Winkler, zwany dalej Administratorem, na rzecz użytkownika Internetu, zwanego dalej Użytkownikiem, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego uczestnictwa w forum, celem wymiany, poglądów, opinii i komentarzy.

2. Dostęp do Forum mają wszystkie osoby korzystające z Internetu. Użytkownik, który zarejestrował się na Forum używa zarezerwowanego dla niego loginu.

3. Użytkownik jest prawnie i etycznie odpowiedzialny za wszystko, co publikuje. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, gróźb karalnych, propagujących przemoc, pornografię, wulgaryzmy, naruszające prywatność osób trzecich, naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne i prawne obowiązujące w polskim prawie.

a) Wiadomości wysłane przez uczestników są publikowane natychmiast, a przed ich publikacją nie są sprawdzane przez moderatorów. Dlatego też Administrator nie jest odpowiedzialny w żaden sposób za dopuszczenie wypowiedzi sprzecznej z regulaminem w pkt. 3 oraz w pkt. 3 pp. b.

b) Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów obrażających innych Użytkowników Forum, osób pełniących funkcje publiczne, osób trzecich, oraz wpisów o charakterze reklamowym, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania oraz innych dzieł objętych prawem autorskim.

c) Administrator nie bierze również odpowiedzialności za posty, które łamią regulamin, a w dalszym ciągu na forum istnieją.


4. Rejestracja na Forum jest bezpłatna i przymusowa. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi jest prawdziwy adres e-mail oraz wybrany, unikalny login. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko. Każdy użytkownik rejestrujący się na Forum musi zaakceptować poniższy regulamin. Za złamanie któregokolwiek z punktu regulaminu użytkownik może zostać odpowiednio ukarany, bez podawania przyczyny.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3 i dalszych podpunktach niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 3 i dalszych podpunktach Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Użytkownik łamiący obowiązujące w Polsce prawo oraz niniejszy regulamin musi liczyć się z konsekwencjami. Jeśli uprawnione podmioty zażądają od Administratora przekazania im posiadanych informacji o Tobie, Administrator będzie zmuszony to zrobić. W oparciu o dodatkowe dane uzyskane od dostawcy Użytkownika Internetu lub operatora telekomunikacyjnego, będzie możliwe ustalenie danych personalnych i pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności.

7. Użytkownicy Forum umieszczając wpisy na Forum wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Administratora, w tym skracania i poprawiania treści.

8. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania usuniętych z Forum wypowiedzi(postów) w miejscu nie widocznym dla Użytkowników w celach dowodowych podczas postępowania wszczętego przez organy ścigania.

10. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie regulaminu.


Powrót do ekranu logowania

cron